Samchuk Residence
 
บ้านสามชุกเป็นบ้านที่ตั้งอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ในพื้นที่โรงงานของลูกค้า โดยตอนก่อตั้งโรงงานนั้น ลูกค้าได้วางแผนไว้ว่าสักจะสร้างบ้านในพื้นที่ส่วนมุมด้านหน้าโรงงาน ซึ่งทำให้โครงการนี้มีความท้าทายตรงที่ 1. รูปร่างของที่ดินส่วนนี้ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมแคบ 2. พื้นที่อยู่ติดหน้าถนนและทางเข้าโรงงานที่มีคนและรถเข้าออกตลอดเวลา อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่เป็นคนรักต้นไม้ จึงปลูกต้นไม้ใหญ่ตลอดแนวรั้ว ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ทำหน้าที่บังสายตา บังฝุ่น และซับเสียงจากถนน ส่งผลให้สถาปนิกมีตัวช่วยในการออกแบบได้ออกมาลงตัวยิ่งขึ้น
 

SAMCHUK RESIDENCE

โปรแกรม : บ้านโมเดิร์น 2 ชั้น 5 ห้องนอน สำหรับครอบครัว
ที่ตั้ง : สามชุก สุพรรณบุรี
พื้นที่ : 1100 ตร.ม.  จำนวนที่จอดรถ : 4 คัน

ความคืบหน้า : ก่อสร้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : อาร์ต เทค โฮม