CVR

โปรแกรม : บ้าน 4 ชั้น 
ที่ตั้ง : ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
พื้นที่ : 280 ตร.ม.  จำนวนที่จอดรถ : 1 คัน

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง