วิสต้าสถาปนิก

Vistarchitects วิสตาสถาปนิก ก่อตั้งในปี 2020 เราเป็นสตูดิโอเล็กๆ ที่สนใจทำงานออกแบบอย่างจริงจัง งานออกแบบที่คำนึงถึงบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริบททางสังคม ความต้องการของลูกค้า อากาศ รุ่นของผู้ใช้งาน สถานที่และบริบททางเวลา เรามีความสนใจที่จะสร้างสถาปัตยกรรมที่ดีต่อสุขภาวะทางกาย อารมณ์ และจิตใจ รวมทั้งยังสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้งาน

โครงการของเราถูกออกแบบผ่านการคิดคำนึงถึง บรรยากาศ พื้นที่ใช้สอย สี วัสดุ ผิวสัมผัส สัดส่วน แสงและเงา ซึ่งยึดโยงกับสาระของการออกแบบสถาปัตยกรรมและบ้านโมเดิร์น modern house and architecture ความเป็นไปได้ของวัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่มีการพัฒนาขึ้นในทุกวัน ความต้องการสุดท้ายของเราคือผู้คนที่เกี่ยวข้องในสถาปัตยกรรมนั้นๆ ต้องได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

วิศรา ผดุงสัตย์

Design Director

ธงชัย บุญเกิด

Structural Design Director

บริการของสตูดิโอ

1. ออกแบบบ้าน ออกแบบสถาปัตยกรรม
2. ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
3. ที่ปรึกษางานออกแบบ

การศึกษา
 
2001-2007
สถาปัตยกรรมบัณฑิต สน.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรตินิยมอันดับ 2 
2010-2012
 
สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ประสบการณ์การทำงาน
2007-2010
สถาปนิก
อาศรมสถาปนิก
2012-2014
สถาปนิกอาวุโส
สมดุลสถาปนิก
2014-2017
สถาปนิกอาวุโส
อาศรมสถาปนิก
  ประสบการณ์การสอน
2017
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมสถาปนิก 
2018-2020
คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์